Beoordelingen OR-CURSUS.com

Voor een OR Cursus ben je bij mij op het goede adres.


UITSTEKEND gebaseerd op meer dan 150 reviews!

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Het antwoord lijkt simpel en dat is het ook. Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop iemand bereid is te werken.

De indeling van arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden kun je indelen in primaire, secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn echt de basisvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld salaris, arbeidsduur, werktijden en de wettelijke verlofdagen. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn een aanvulling op de primaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld auto, laptop, mobiel, fietsregeling, bovenwettelijke verlofdagen en pensioen. De flexibele arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarvoor een werknemer kan kiezen.

Waar vind je arbeidsvoorwaarden?

Een aantal arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de wet zoals het wettelijk minimumloon en de minimum vakantiebijslag. In het Burgerlijk Wetboek vind je arbeidsvoorwaarden zoals proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. In de Arbeidstijdenwet vind je regels over de werktijden. En in de Wet Arbeid en Zorg vind je een aantal verlofregelingen. Van de arbeidsvoorwaarden die in de wet geregeld zijn mag in het algemeen alleen positief afgeweken worden. Positief in die zin dat de afwijking in het voordeel van de werknemer is.

Uiteraard vind je arbeidsvoorwaarden in een CAO, collectieve arbeidsovereenkomst. Dit zijn arbeidsvoorwaarden die door een vakbond en ondernemers zijn vastgelegd.  Een Cao kan van toepassing zijn omdat de onderneming tot een bepaalde branche hoort waarvoor een CAO is afgesloten. Maar een ondernemer kan ook uit eigen beweging verklaren dat een bepaalde CAO van toepassing is.

De onderneming kan zelf ook arbeidsvoorwaarden opstellen. Deze arbeidsvoorwaarden mogen alleen positief afwijken van de voorwaarden die in de wet en of in de van toepassing zijnde CAO zijn vastgelegd.

Arbeidsvoorwaarden kunnen ook in de individuele arbeidsovereenkomst vastgelegd worden. Als een werknemer bij aanstelling bijvoorbeeld bijzondere bepaalde arbeidsvoorwaarden heeft bedongen kunnen deze ook in zijn arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

Arbeidsvoorwaarden en de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft als taak het bevorderen van en toezien op de naleving van arbeidsvoorwaarden.