Wat is een reorganisatie?

Een reorganisatie is het opnieuw organiseren van een onderneming. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het herplaatsen van werknemers. Maar ook het collectief ontslaan van werknemers. En bijvoorbeeld het stroomlijnen van werkzaamheden. Of herverdeling van functies of bevoegdheden.

Waarom een reorganisatie?

Er zijn verschillende redenen om te reorganiseren. Maar vaak is de enige reden het op korte termijn realiseren van een hogere winst. Andere redenen voor een reorganisatie kunnen zijn een hoog ziekteverzuim, slecht management, verkoop van de onderneming en voorlopen op een komende fusie. Voor een fusie kunnen ondernemingen de organisatie al op elkaar afstemmen. Zodat de ondernemingen na de fusie naadloos in elkaar over kunnen gaan.

Sociaal plan

Niet weg te denken bij een reorganisatie is een sociaal plan. In een sociaal plan leg je voorzieningen vast voor de gevolgen voor de werknemers. Voor de ondernemingsraad is dit een essentieel onderdeel van de reorganisatie. Een goed sociaal plan kan veel leed beperken. Daarom wordt een sociaal plan vaak opgesteld in samenwerking met de werkgever en of de vakbond.

reorganisatie

Licentie: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Bekendmaking reorganisatie Nestle; directeur R. de Man tijdens persconferentie; opdracht Financieel Dagblad

Reorganisatie succesvol?

Niet altijd is een reorganisatie succesvol. En dat is helaas een eufemisme. In diverse publicaties heb ik gelezen dat 80% van de reorganisaties niet succesvol zijn. Er zijn tal van redenen waarom een reorganisatie kan mislukken. Ik noem er een paar.

  1. De reorganisatie is de zoveelste verandering binnen korte tijd. De werknemers zijn verandermoe en gaan niet mee met de verandering.
  2. Werknemers verzetten zich actief tegen de verandering. Vaak heeft de ondernemer niet de moeite genomen de werknemers te overtuigen van de noodzaak van de verandering.
  3. Leidinggevenden verzetten zich actief tegen de verandering.
  4. De organisatie is gereorganiseerd, maar de werknemers blijven op dezelfde manier werken.
  5. Deskundige werknemers vertrekken en de minder deskundige medewerkers blijven vanwege de reorganisatie.
  6. Onvoorziene tegenvallers verhinderen het succes van de reorganisatie.
  7. Er worden onvoldoende middelen vrijgemaakt om de reorganisatie goed te laten verlopen. Met middelen bedoel ik onder andere tijd, geld en werknemers.
  8. De menselijke factor wordt vaak onderschat. Niet iedereen verandert even snel of op dezelfde manier.

Bovenstaande punten kun je meenemen in je reactie op een instemmings- of adviesaanvraag. Op een reorganisatie kan zowel het adviesrecht als het instemmingsrecht van toepassing zijn. In ieder geval kun je controleren of in het reorganisatieplan voldoende rekening is gehouden met bovenstaande punten. Mocht dit niet zo zijn, dan kun je zelf verbeteringen voorstellen. Of de werkgever verzoeken zelf onderzoek in te stellen naar eventueel te nemen maatregelen.

Er zijn ontelbare boeken over verandermanagement geschreven. En het lijkt wel of iedereen zijn eigen theorie heeft. Ooit heb ik zelf een scriptie over verandermanagement geschreven. En ik vind het een ontzettend boeiend onderwerp. Als je geen or cursus over reorganisatie wilt volgen, kun je mij altijd inhuren als adviseur.

Gevolgen van een reorganisatie

Er kunnen verschillende gevolgen zijn. Hieronder zet ik een paar mogelijke gevolgen op een rij.