OR Cursus | Cursus OR | Cursus Ondernemingsraad

OR CURSUS

Training Ondernemingsraad | Training OR | Ondernemingsraad Training | Ondernemingsraad Cursus | Cursus OR Leden | Cursus voor Ondernemingsraad

OR CURSUS, HET TRAININGSBUREAU VOOR ONDERNEMINGSRADEN

Het trainingsbureau OR Cursus is door mij opgericht met als doel kwalitatief goede cursussen voor ondernemingsraden tegen een goede lage prijs te bieden. De cursus ondernemingsraad geef ik bij jou op het bedrijf, op een andere locatie of op afstand door het houden van een live online OR training.

DE MEEST POPULAIRE OR CURSUSSEN

OR CURSUS ARBO

Cursus Arbo Ondernemingsraad | Arbo Training OR | Cursus Arbo OR

Een taak van de OR is het bevorderen van en toezien op de naleving van alle regels die betrekking hebben op gezond en veilig werken. De Arbo Training OR geeft je meer inzicht in de Arbo en hoe je de taak uit kunt oefenen. Lees meer over de Cursus Arbo Ondernemingsraad.

OR CURSUS BASIS

Basiscursus OR | Basiscursus Ondernemingsraad | Basistraining OR

Dit is niet alleen de training voor beginnende OR-leden, maar ook voor ervaren leden die hun kennis willen opfrissen. Je kunt kiezen uit een basiscursus OR van één dag of een tweedaagse basiscursus OR. Lees meer over de Basiscursus Ondernemingsraad.

OR CURSUS ADVISEREN & INSTEMMEN

OR Cursus Collectief Ontslag

Ooit ontvang je een advies- of instemmingsaanvraag, tenminste als het goed is. De cursus geeft antwoord op onder andere de vraag: “Hoe pak ik een advies- of instemmingsaanvraag aan?". Lees meer over de OR Cursus Adviseren & Instemmen.

OR TRAINING COMMUNICATIE

OR Cursus Communicatie

Communicatie is erg belangrijk voor de ondernemingsraad. Door goed te communiceren kun je de achterban mobiliseren en betrekken bij OR-zaken. Hoe je dit gestructureerd doet leer je tijdens de training. Lees meer over de OR Training Communicatie.

OR TRAINING FINANCIEN

OR Cursus Financiën | OR en Financieel Beleid | Financiële Cursus OR

Normaal gesproken worden de bedrijfscijfers tijdens elke overlegvergadering besproken. Maar hoe kun je deze beoordelen? Waar moet je op letten? Na het volgen van de training weet je de basis van het analyseren van bedrijfscijfers. Lees meer over de OR Training Financiën.

OR TRAINING ONDERHANDELEN

OR Training Onderhandelen

Over veel onderwerpen zul je met de bestuurder moeten onderhandelen. In één dag leer je hoe je het best kunt onderhandelen met de bestuurder. Want onderhandelen is een kunt op zich. Lees meer over de OR Training Onderhandelen.

CURSUS ONDERNEMINGSRAAD VERGADEREN

Cursus Ondernemingsraad Vergaderen

In Nederland vergaderen wij wat af. Maar veel mensen vergaderen niet effectief. Vaak duurt een vergadering langer dan zou moeten (of kunnen) en worden de capaciteiten van de deelnemers niet optimaal benut. Na het volgen van deze training kun je effectief vergaderen. Lees meer over de OR Training Vergaderen.

CURSUS ONDERNEMINGSRAAD MAATWERK

OR Cursus Op Maat | Maatwerktraining OR | Maatwerk Training Ondernemingsraad

Ik kan mij voorstellen dat je graag andere OR trainingen wilt, dan hier beschreven staan. Of dat je onderwerpen die bij jouw onderneming spelen wilt behandelen tijdens de training. Daarvoor is de Maatwerk Training OR heel geschikt. Lees meer over de Maatwerkcursus OR.

CURSUS ONDERNEMINGSRAAD MODULAIR

OR Training Modulair

Voor OR Trainingen van 2 of meer dagen heb ik de Modulaire OR Cursus ontworpen. Je kunt kiezen uit de verschillende OR cursussen die je graag zou willen volgen. En zo kun je zelf de cursus dagen indelen. Lees meer over de Modulaire OR Cursus.

Oprichter en trainer van OR Cursus

OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Mijn naam is Roald Kleist. Mensen die nauw met mij samengewerkt hebben zullen mij omschrijven als een open, eerlijk en direct communicerende kritisch analyticus. En natuurlijk met een vleugje humor. Een training OR moet in mijn ogen, naast educatief, ook leuk zijn.

Het geeft mij veel voldoening als ik zie dat leden van ondernemingsraden door het volgen van één van mijn cursussen of adviezen invloed op beleid uit hebben kunnen oefenen. Of, nog sterker, middels het initiatiefrecht zelf beleid vormen. Dat vind ik prachtig.

Ervaring

Als lid van de ondernemingsraad en later als lid van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad heb ik in vijf jaar veel opleidingen gevolgd en erg veel meegemaakt. Ik heb ervaring kunnen opdoen met een fusie, het harmoniseren van zeven verschillende pensioenregelingen, een herwaardering van functiegroepen, problemen met medewerkers, zware onderhandelingen en veel verschillende adviesaanvragen en instemmingsverzoeken. Het werk heb ik altijd met ontzettend veel plezier gedaan en daarom geef ik graag cursussen aan leden van ondernemingsraden.

De ondernemingsraad waar ik bestuurslid van was telde 11 leden en vertegenwoordigde ongeveer 500 medewerkers. Ik ben altijd zeer fanatiek geweest. Als er beleid werd geïntroduceerd deed ik de analyse van dit beleid en presenteerde dit aan de andere leden. Leden kenden mij als een kritisch analyticus. Naast het analyseren van de stukken schreef ik er altijd verbeterpunten bij. Want naar mijn mening mag je geen kritiek leveren als je zelf geen oplossing aan kan dragen. Het is namelijk erg makkelijk om kritiek te leveren. Het is veel moeilijker om een oplossing te bedenken. En daar gaat het om. Uiteindelijk een oplossing te bedenken die voor zowel de raad van bestuur als voor de ondernemingsraad plausibel is.

Samenvatting opleidingen

08.2014Bachelor of Economics
01.2011Nemas Hoger Kader Management
08.2009Nemas Midden Kader Management
10.2009Employee Benefits
07.2008Pensioen Praktijk
11.2007 Erkend Financieel Adviseur

Nevenfuncties

03.2010-06.2015: Lid Dagelijks Bestuur Ondernemingsraad Univé Dichtbij
Werkzaamheden: Toetsen voorstellen en jaarrekening van de directie aan de van toepassing zijnde wetsartikelen en de CAO. Daarnaast onderhandelen met de directie over verschillende instemmingsverzoeken en adviesaanvragen.

03.2010-06.2015: Coördinator Levensverzekeringen
Werkzaamheden: Collega adviseurs opleiden en sturen in het adviseren van levensverzekeringen.

02.2013- 01.2015: Lid Pensioencommissie
Werkzaamheden: Wijzigen en harmoniseren van de 7 verschillende pensioenregelingen in samenwerking met de Raad van Bestuur.

02.2012-01.2013: Lid Fusiecommissie
Werkzaamheden: Voor- en nadelen van de fusie tussen Univé Dichtbij en Univé Midden tegen elkaar afwegen. Beoordelen van het due diligence report. Harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. Opstellen van een sociaal plan.

06.2011- 12.2011: Lid Beoordelingscommissie Bezwaar Nieuw Functiewaarderingsstelsel
Werkzaamheden: Samen met het Hoofd HRM Univé en het Hoofd Financiën Univé Dichtbij beoordelen of een bezwaar gegrond is of niet.

Waarom een Training OR?

Vaardigheden verbeteren

Je kunt bijvoorbeeld een or cursus volgen om je vaardigheden te verbeteren. Een vaardigheid die als OR-lid in mijn ogen erg belangrijk is, is het onderhandelen. Veel directeuren zijn erg goed in het onderhandelen. Dat moet natuurlijk ook, want zij sluiten regelmatig deals met andere ondernemingen. Dus directeuren kennen het spel van onderhandelen. Maar OR-leden hebben over het algemeen geen ervaring met onderhandelen. Op dat punt heb je als OR-lid een behoorlijke achterstand. Om die achterstand in te lopen is het zeer aan te raden een training or met de module onderhandelen te volgen.

Vergaderen

Een andere vaardigheid die je onder de knie zou moeten krijgen is het vergaderen. Niet alleen het vergaderen met de eigen OR-leden. Maar vooral het vergaderen met de directie van de onderneming. Je kunt, als er meerdere leden van de directie zijn, leuke trucs toepassen en de directie achter jouw standpunt krijgen. Dit is allemaal te leren door het volgen van een training ondernemingsraad met de module vergaderen.

Secretaris en voorzitter OR

De secretaris en de voorzitter hebben extra taken ten opzichte van de andere OR-leden. Zij moeten zich daarom ook meer vaardigheden eigen maken. De voorzitter moet vooral goed in het onderhouden van de relatie zijn en de secretaris moet vooral administratief onderlegd zijn. Zo zijn er nog tal van vaardigheden en competenties die je als voorzitter en secretaris dient te bezitten en kunt leren door een training or te volgen. Het zijn zware functies die vaak door de wereld buiten de OR onderschat worden.

Uitbreiden van je kennis

De laatste jaren zijn ondernemers veel bezig met het veranderen van de pensioenregeling. Veel OR-leden hebben vrijwel geen kennis van pensioen. En dat is ook vrij logisch. Zelfs medewerkers van grote financiële instellingen weten niet veel van pensioen. Maar je als OR-lid moet je wel de instemmingsaanvraag op een professionele manier behandelen. Hoe ga je dit doen als je geen kennis hebt? Je kunt natuurlijk een adviseur inhuren. Maar deze adviseur kost ontzettend veel geld. Daarnaast is het in mijn ogen veel mooier om compleet zelfstandig de instemmingsaanvraag te behandelen. Daar heb je kennis van pensioen voor nodig, maar ook de vaardigheid onderhandelen. De kennis en vaardigheid zou je kunnen opdoen door de or cursus modules pensioen en onderhandelen te volgen. Deze modules kun je kiezen bij de modulaire cursus.

Zo zijn er tal van onderwerpen te noemen waarvan je jouw kennis zou kunnen vergroten. Je kunt dit doen door de modulaire cursus te volgen of de maatwerkcursus or. Bij de maatwerkcursus kan ik de gegevens van het bedrijf in de or cursus verwerken. Dat is in mijn ogen pas echt maatwerk.

Soorten OR Cursussen

Incompany/Op locatie

Incompany OR trainingen zijn OR cursussen die bij jou op het bedrijf gegeven worden of op een locatie naar keuze.

Overzicht Incompany Cursussen

Live Online

Live online OR cursussen, zijn OR trainingen die door een trainer gegeven worden met behulp van video conferencing software, zoals bijvoorbeeld ZOOM.

Overzicht online OR opleidingen

Open Inschrijving

OR cursussen per open inschrijving, zijn cursussen die op een vooraf vastgestelde datum en plaats worden gegeven. Deze zijn voor minder dan 5 deelnemers financieel gezien de meest aantrekkelijke. Vanaf 5 deelnemers zijn de incompany en de cursussen op locatie goedkoper.

Overzicht OR trainingen open inschrijving

E-Learning

E-learnings zijn OR trainingen die je online kunt volgen, door het online kijken van video’s en het maken van tests. Interactie is er met behulp van e-mail en een forum.

Overzicht OR E-learnings