OR Cursus

OR Cursus Beoordelingen van Trustpilot
OR-CURSUS.com scoort 4,5 sterren bij Trustpilot, zie https://nl.trustpilot.com/review/or-cursus.com

De website OR Cursus is door mij opgericht met als doel in heel Nederland kwalitatief goede cursussen voor ondernemingsraden tegen een goede lage prijs te bieden. De OR cursussen geef ik in heel Nederland bij jou op het bedrijf, op een andere locatie of op afstand door het houden van een webinar*. De volgende OR cursussen kun je bij mij afnemen: Arbo / Basiscursus OR / Communicatie / Feedback / Financiën / Fusie / Onderhandelen / Pensioen / OR Reglement / Reorganisatie / Vergaderen / WOR / Maatwerkcursus OR / Modulaire OR Cursus en de OR Cursus Werkgever & MT.

Oprichter en trainer van OR Cursus

Mijn naam is Roald Kleist. Mensen die nauw met mij samengewerkt hebben zullen mij omschrijven als een open, eerlijk en direct communicerende kritisch analyticus. En natuurlijk met een vleugje humor. Een training OR moet in mijn ogen, naast educatief, ook leuk zijn.

Het geeft mij veel voldoening als ik zie dat leden van ondernemingsraden door het volgen van één van mijn cursussen of adviezen invloed op beleid uit hebben kunnen oefenen. Of, nog sterker, middels het initiatiefrecht zelf beleid vormen. Dat vind ik prachtig.

OR Cursus | OR Training

Ervaring

Als lid van de ondernemingsraad en later als lid van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad heb ik in vijf jaar veel opleidingen gevolgd en erg veel meegemaakt. Ik heb ervaring kunnen opdoen met een fusie, het harmoniseren van zeven verschillende pensioenregelingen, een herwaardering van functiegroepen, problemen met medewerkers, zware onderhandelingen en veel verschillende adviesaanvragen en instemmingsverzoeken. Het werk heb ik altijd met ontzettend veel plezier gedaan en daarom geef ik graag cursussen aan leden van ondernemingsraden.

De ondernemingsraad waar ik bestuurslid van was telde 11 leden en vertegenwoordigde ongeveer 500 medewerkers. Ik ben altijd zeer fanatiek geweest. Als er beleid werd geïntroduceerd deed ik de analyse van dit beleid en presenteerde dit aan de andere leden. Leden kenden mij als een kritisch analyticus. Naast het analyseren van de stukken schreef ik er altijd verbeterpunten bij. Want naar mijn mening mag je geen kritiek leveren als je zelf geen oplossing aan kan dragen. Het is namelijk erg makkelijk om kritiek te leveren. Het is veel moeilijker om een oplossing te bedenken. En daar gaat het om. Uiteindelijk een oplossing te bedenken die voor zowel de raad van bestuur als voor de ondernemingsraad plausibel is.

Waarom een Training OR?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je een cursus ondernemingsraad wilt volgen. Het kan zijn dat je al jaren OR-lid bent en jouw kennis op wilt frissen. Voor nieuwe OR-leden is het zeker aan te raden een basiscursus or te volgen. Dan heb je in ieder geval de basiskennis bemachtigt om als OR-lid te kunnen functioneren. Want je hebt behoorlijk wat kennis en vaardigheden nodig om een goed OR-lid te zijn. Volgens de wet functioneer je namelijk op gelijkwaardig niveau als de directie van een onderneming. Vaak wordt een OR niet als gelijkwaardig behandeld. Maar, daar kun je als OR aan werken door het volgen van een cursus ondernemingsraad.

Vaardigheden verbeteren

Je kunt bijvoorbeeld een or cursus volgen om je vaardigheden te verbeteren. Een vaardigheid die als OR-lid in mijn ogen erg belangrijk is, is het onderhandelen. Veel directeuren zijn erg goed in het onderhandelen. Dat moet natuurlijk ook, want zij sluiten regelmatig deals met andere ondernemingen. Dus directeuren kennen het spel van onderhandelen. Maar OR-leden hebben over het algemeen geen ervaring met onderhandelen. Op dat punt heb je als OR-lid een behoorlijke achterstand. Om die achterstand in te lopen is het zeer aan te raden een training or met de module onderhandelen te volgen.

Vergaderen

Een andere vaardigheid die je onder de knie zou moeten krijgen is het vergaderen. Niet alleen het vergaderen met de eigen OR-leden. Maar vooral het vergaderen met de directie van de onderneming. Je kunt, als er meerdere leden van de directie zijn, leuke trucs toepassen en de directie achter jouw standpunt krijgen. Dit is allemaal te leren door het volgen van een training ondernemingsraad met de module vergaderen.

Secretaris en voorzitter OR

De secretaris en de voorzitter hebben extra taken ten opzichte van de andere OR-leden. Zij moeten zich daarom ook meer vaardigheden eigen maken. De voorzitter moet vooral goed in het onderhouden van de relatie zijn en de secretaris moet vooral administratief onderlegd zijn. Zo zijn er nog tal van vaardigheden en competenties die je als voorzitter en secretaris dient te bezitten en kunt leren door een training or te volgen. Het zijn zware functies die vaak door de wereld buiten de OR onderschat worden.

Uitbreiden van je kennis

De laatste jaren zijn ondernemers veel bezig met het veranderen van de pensioenregeling. Veel OR-leden hebben vrijwel geen kennis van pensioen. En dat is ook vrij logisch. Zelfs medewerkers van grote financiële instellingen weten niet veel van pensioen. Maar je als OR-lid moet je wel de instemmingsaanvraag op een professionele manier behandelen. Hoe ga je dit doen als je geen kennis hebt? Je kunt natuurlijk een adviseur inhuren. Maar deze adviseur kost ontzettend veel geld. Daarnaast is het in mijn ogen veel mooier om compleet zelfstandig de instemmingsaanvraag te behandelen. Daar heb je kennis van pensioen voor nodig, maar ook de vaardigheid onderhandelen. De kennis en vaardigheid zou je kunnen opdoen door de or cursus modules pensioen en onderhandelen  te volgen. Deze modules kun je kiezen bij de modulaire cursus.

Zo zijn er tal van onderwerpen te noemen waarvan je jouw kennis zou kunnen vergroten. Je kunt dit doen door de modulaire cursus te volgen of de maatwerkcursus or. Bij de maatwerkcursus kan ik de gegevens van het bedrijf in de or cursus verwerken. Dat is in mijn ogen pas echt maatwerk.

Modulaire OR Cursus

Eén van de or cursussen die op mijn website aangeboden worden is de modulaire or cursus. De modulaire cursus is een cursus waarbij je zelf kunt kiezen uit verschillende modules. Het is net geen maatwerkcursus, omdat ik geen bedrijfsgegevens in de modules kan verwerken. Daarom kost de modulaire cursus minder dan de maatwerkcursus.

Basiscursus OR

De basiscursus is de cursus die elk nieuw OR-lid zou moeten volgen. Het is een or cursus die de beginselen van het OR-lid zijn beslaat. Een hele brede cursus waarvoor je geen enkele voorkennis nodig hebt. Je kunt volledig blank aan deze cursus deelnemen. Na de cursus kun je als volwaardig OR-lid functioneren en weet je ontzettend veel van de rechten, plichten en taken van de ondernemingsraad.

Maatwerkcursus OR

De maatwerkcursus is net iets uitgebreider dan de modulaire cursus. Samen met jou bepalen wij het programma van de cursus. Er kunnen ook onderwerpen gekozen worden die niet in het lijstje van de modulaire cursus voorkomen. In de cursus kan ik de gegevens van de onderneming verwerken. Als je bijvoorbeeld kiest voor het leren van het beoordelen van de bedrijfscijfers. Dan kan ik de cijfers van de onderneming gebruiken bij de cursus. Je leert het beoordelen van de cijfers en beoordeelt tegelijk de cijfers van de onderneming. Twee vliegen in één klap.

*Webinar => De trainer maakt gebruik van een video-camera. De deelnemers kunnen de trainer op een beeldscherm zien en met de trainer chatten.