OR Cursus

Trustpilot Beoordelingen:
Minouche HeikoopMinouche HeikoopStichting Werelderfgoed Kinderdijk
Ondanks dat het een online training is geworden, was de stof duidelijk, goed gepresenteerd en uitgelegd. Verder was er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.
OR van NSF Games B.V.OR van NSF Games B.V.NSF Games B.V.

Goede interessante OR cursus gehad met duidelijke informatie. Achteraf nog stukken gekregen om na te lezen en te gebruiken, kortom prima. Ook het OR forum is een dikke plus zo kun je altijd vragen blijven stellen. Ik zou Roald zeker aanbevelen!

OR van REASeuro B.V.OR van REASeuro B.V.REASeuro B.V.
Goede basis-training voor de OR, met alle relevante onderwerpen. Ook het werken aan cases beviel goed en was leerzaam. Verzorgd door iemand die goed boven de stof staat.
OR van Klokgroep B.V.OR van Klokgroep B.V.Klokgroep B.V.
Goede en duidelijke cursus. Geeft goede inzicht in de basis rechten en plichten van de OR.
OR van Turner & Townsend Europe B.V.OR van Turner & Townsend Europe B.V.Turner & Townsend Europe B.V.
De basiscursus OR is een nuttige start als beginnend OR waarin je in 1 dag in vogelvlucht wordt meegenomen door de WOR. Het is teveel materie om het in 1 dag eigen te maken en tijd te nemen de punten te verdelen naar de toepassing van je eigen bedrijf.
OR van Ziegler B.V.OR van Ziegler B.V.Ziegler B.V.
Cursus voldeed aan de verwachting duidelijke uitleg mooie locatie.
OR van Pathé Theatres B.V.OR van Pathé Theatres B.V.Pathé Theatres B.V.
Roald neemt je mee door de basis van de WOR. Duidelijk, doelgericht.
OR van ACES Direct B.V.OR van ACES Direct B.V.ACES Direct B.V.
Persoonlijke aanpak, flexibel en komt afspraken goed na. Een prettige manier om training te krijgen.
OR van Thuiszorg Samen Verder B.V.OR van Thuiszorg Samen Verder B.V.Thuiszorg Samen Verder B.V.
Trainer Roald Kleist stelde zich gedurende de dag flexibel op (want er kwam veel ter tafel), terwijl hij toch het gehele vooraf opgestelde programma met ons wist te doorlopen.Heldere uitleg, met casuïstiek uit de praktijk, ruimte tot discussie over de WOR, maakte het geheel tot een zeer leerzame dag.
OR van MUR Conditioning BVOR van MUR Conditioning BVMUR Conditioning BV
Heldere en duidelijke informatie over de OR welke stapsgewijs wordt doorgenomen. Aanrader!
OR van C.RO Ports Nederland B.V.OR van C.RO Ports Nederland B.V.C.RO Ports Nederland B.V.
We vonden het een zeer prettige ervaring deze cursus met Roald te hebben kunnen volgen en zullen zeker in de toekomst overwegen om de vervolgcursussen bij hem te volgen.
Jean-Paul EgbertsJean-Paul EgbertsASM Europe B.V.
Leerzame cursus, nu nog in de praktijk brengen.
Ella DoomernikElla DoomernikQAD Netherlands B.V.
De basis-cursus was  perfect. Er werden niet al teveel Artikelnummers van het Wetboek gebruikt en met veel praktijkvoorbeelden gewerkt.
OR van Heko B.V.OR van Heko B.V.Heko B.V.
Goede indeling van de cursus. Goede uitleg. Plaats voor vragen en opmerkingen.
OR van ERICO B.V.OR van ERICO B.V.ERIVO B.V. / nVent
Goed voorbereid met kennis van zaken. Het waren 2 leerzame dagen, vooral omdat de theorie werd ondersteund door praktische voorbeelden waar we onszelf of ons bedrijf in konden plaatsen.Genoeg ruimte voor vragen en opmerkingen.
OR van Triple A NetworksOR van Triple A NetworksTriple A Networks
Duidelijke presentatie, goed interactief, zou het aanbevelen!

De website OR Cursus is door mij opgericht met als doel in heel Nederland kwalitatief goede cursussen voor ondernemingsraden tegen een goede lage prijs te bieden. De OR cursussen geef ik in heel Nederland bij jou op het bedrijf, op een andere locatie of op afstand door het houden van een webinar*.

Welke OR Cursussen zijn mogelijk?

Je kunt onder andere de volgende OR cursussen volgen:

Arbo

Een taak van de OR is het bevorderen van en toezien op de naleving van alle regels die betrekking hebben op gezond en veilig werken. De Arbo Training OR geeft je meer inzicht in de Arbo en hoe je de taak uit kunt oefenen. Lees meer over de Cursus Arbo Ondernemingsraad.


Basis

Dit is niet alleen de training voor beginnende OR-leden, maar ook voor ervaren leden die hun kennis willen opfrissen. Je kunt kiezen uit een basiscursus OR van één dag of een tweedaagse basiscursus OR. Lees meer over de Basiscursus Ondernemingsraad.


Collectief Ontslag

Je hoort in de wandelgangen dat er een collectief ontslag aan zit te komen, je vermoedt dat er gedwongen ontslagen zullen vallen of je hebt inmiddels de adviesaanvraag voor een collectief ontslag ontvangen. Het moment om de training te volgen. Lees meer over de OR Training Collectief Ontslag.


Communicatie

Communicatie is erg belangrijk voor de ondernemingsraad. Door goed te communiceren kun je de achterban mobiliseren en betrekken bij OR-zaken. Hoe je dit gestructureerd doet leer je tijdens de training. Lees meer over de OR Training Communicatie.


Financiën

Normaal gesproken worden de bedrijfscijfers tijdens elke overlegvergadering besproken. Maar hoe kun je deze beoordelen? Waar moet je op letten? Na het volgen van de training weet je de basis van het analyseren van bedrijfscijfers. Lees meer over de OR Training Financiën.


Onderhandelen

Over veel onderwerpen zul je met de bestuurder moeten onderhandelen. In één dag leer je hoe je het best kunt onderhandelen met de bestuurder. Want onderhandelen is een kunt op zich. Lees meer over de OR Training Onderhandelen.


Vergaderen

In Nederland vergaderen wij wat af. Maar veel mensen vergaderen niet effectief. Vaak duurt een vergadering langer dan zou moeten (of kunnen) en worden de capaciteiten van de deelnemers niet optimaal benut. Na het volgen van deze training kun je effectief vergaderen. Lees meer over de OR Training Vergaderen.


Maatwerk

Hierboven staan een aantal OR cursussen die van te voren opgesteld zijn. Ik kan mij voorstellen dat je graag andere OR trainingen wilt. Of dat je onderwerpen die bij jouw onderneming spelen wilt behandelen tijdens de training. Daarvoor is de Maatwerk Training OR heel geschikt. Lees meer over de Maatwerkcursus OR.


OR Cursus van meerdere dagen

Voor OR Trainingen van 2 of meer dagen heb ik de Modulaire OR Cursus ontworpen. Je kunt kiezen uit de verschillende OR cursussen die je graag zou willen volgen. En zo kun je zelf de cursus dagen indelen. Lees meer over de Modulaire OR Cursus.


Oprichter en trainer van OR Cursus

Mijn naam is Roald Kleist. Mensen die nauw met mij samengewerkt hebben zullen mij omschrijven als een open, eerlijk en direct communicerende kritisch analyticus. En natuurlijk met een vleugje humor. Een training OR moet in mijn ogen, naast educatief, ook leuk zijn.

Het geeft mij veel voldoening als ik zie dat leden van ondernemingsraden door het volgen van één van mijn cursussen of adviezen invloed op beleid uit hebben kunnen oefenen. Of, nog sterker, middels het initiatiefrecht zelf beleid vormen. Dat vind ik prachtig.

OR Cursus | OR Training

Ervaring

Als lid van de ondernemingsraad en later als lid van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad heb ik in vijf jaar veel opleidingen gevolgd en erg veel meegemaakt. Ik heb ervaring kunnen opdoen met een fusie, het harmoniseren van zeven verschillende pensioenregelingen, een herwaardering van functiegroepen, problemen met medewerkers, zware onderhandelingen en veel verschillende adviesaanvragen en instemmingsverzoeken. Het werk heb ik altijd met ontzettend veel plezier gedaan en daarom geef ik graag cursussen aan leden van ondernemingsraden.

De ondernemingsraad waar ik bestuurslid van was telde 11 leden en vertegenwoordigde ongeveer 500 medewerkers. Ik ben altijd zeer fanatiek geweest. Als er beleid werd geïntroduceerd deed ik de analyse van dit beleid en presenteerde dit aan de andere leden. Leden kenden mij als een kritisch analyticus. Naast het analyseren van de stukken schreef ik er altijd verbeterpunten bij. Want naar mijn mening mag je geen kritiek leveren als je zelf geen oplossing aan kan dragen. Het is namelijk erg makkelijk om kritiek te leveren. Het is veel moeilijker om een oplossing te bedenken. En daar gaat het om. Uiteindelijk een oplossing te bedenken die voor zowel de raad van bestuur als voor de ondernemingsraad plausibel is.

Samenvatting opleidingen:

08.2014Bachelor of Economics
01.2011Nemas Hoger Kader Management
08.2009Nemas Midden Kader Management
10.2009Employee Benefits
07.2008Pensioen Praktijk
11.2007 Erkend Financieel Adviseur

Nevenfuncties:


03.2010-06.2015: Lid Dagelijks Bestuur Ondernemingsraad Univé Dichtbij
Werkzaamheden: Toetsen voorstellen en jaarrekening van de directie aan de van toepassing zijnde wetsartikelen en de CAO. Daarnaast onderhandelen met de directie over verschillende instemmingsverzoeken en adviesaanvragen.

03.2010-06.2015: Coördinator Levensverzekeringen
Werkzaamheden: Collega adviseurs opleiden en sturen in het adviseren van levensverzekeringen.

02.2013- 01.2015: Lid Pensioencommissie
Werkzaamheden: Wijzigen en harmoniseren van de 7 verschillende pensioenregelingen in samenwerking met de Raad van Bestuur.

02.2012-01.2013: Lid Fusiecommissie
Werkzaamheden: Voor- en nadelen van de fusie tussen Univé Dichtbij en Univé Midden tegen elkaar afwegen. Beoordelen van het due diligence report. Harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. Opstellen van een sociaal plan.

06.2011- 12.2011: Lid Beoordelingscommissie Bezwaar Nieuw Functiewaarderingsstelsel
Werkzaamheden: Samen met het Hoofd HRM Univé en het Hoofd Financiën Univé Dichtbij beoordelen of een bezwaar gegrond is of niet.

Waarom een Training OR?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je een cursus ondernemingsraad wilt volgen. Het kan zijn dat je al jaren OR-lid bent en jouw kennis op wilt frissen. Voor nieuwe OR-leden is het zeker aan te raden een basiscursus or te volgen. Dan heb je in ieder geval de basiskennis bemachtigt om als OR-lid te kunnen functioneren. Want je hebt behoorlijk wat kennis en vaardigheden nodig om een goed OR-lid te zijn. Volgens de wet functioneer je namelijk op gelijkwaardig niveau als de directie van een onderneming. Vaak wordt een OR niet als gelijkwaardig behandeld. Maar, daar kun je als OR aan werken door het volgen van een cursus ondernemingsraad.

Vaardigheden verbeteren

Je kunt bijvoorbeeld een or cursus volgen om je vaardigheden te verbeteren. Een vaardigheid die als OR-lid in mijn ogen erg belangrijk is, is het onderhandelen. Veel directeuren zijn erg goed in het onderhandelen. Dat moet natuurlijk ook, want zij sluiten regelmatig deals met andere ondernemingen. Dus directeuren kennen het spel van onderhandelen. Maar OR-leden hebben over het algemeen geen ervaring met onderhandelen. Op dat punt heb je als OR-lid een behoorlijke achterstand. Om die achterstand in te lopen is het zeer aan te raden een training or met de module onderhandelen te volgen.

Vergaderen

Een andere vaardigheid die je onder de knie zou moeten krijgen is het vergaderen. Niet alleen het vergaderen met de eigen OR-leden. Maar vooral het vergaderen met de directie van de onderneming. Je kunt, als er meerdere leden van de directie zijn, leuke trucs toepassen en de directie achter jouw standpunt krijgen. Dit is allemaal te leren door het volgen van een training ondernemingsraad met de module vergaderen.

Secretaris en voorzitter OR

De secretaris en de voorzitter hebben extra taken ten opzichte van de andere OR-leden. Zij moeten zich daarom ook meer vaardigheden eigen maken. De voorzitter moet vooral goed in het onderhouden van de relatie zijn en de secretaris moet vooral administratief onderlegd zijn. Zo zijn er nog tal van vaardigheden en competenties die je als voorzitter en secretaris dient te bezitten en kunt leren door een training or te volgen. Het zijn zware functies die vaak door de wereld buiten de OR onderschat worden.

Uitbreiden van je kennis

De laatste jaren zijn ondernemers veel bezig met het veranderen van de pensioenregeling. Veel OR-leden hebben vrijwel geen kennis van pensioen. En dat is ook vrij logisch. Zelfs medewerkers van grote financiële instellingen weten niet veel van pensioen. Maar je als OR-lid moet je wel de instemmingsaanvraag op een professionele manier behandelen. Hoe ga je dit doen als je geen kennis hebt? Je kunt natuurlijk een adviseur inhuren. Maar deze adviseur kost ontzettend veel geld. Daarnaast is het in mijn ogen veel mooier om compleet zelfstandig de instemmingsaanvraag te behandelen. Daar heb je kennis van pensioen voor nodig, maar ook de vaardigheid onderhandelen. De kennis en vaardigheid zou je kunnen opdoen door de or cursus modules pensioen en onderhandelen  te volgen. Deze modules kun je kiezen bij de modulaire cursus.

Zo zijn er tal van onderwerpen te noemen waarvan je jouw kennis zou kunnen vergroten. Je kunt dit doen door de modulaire cursus te volgen of de maatwerkcursus or. Bij de maatwerkcursus kan ik de gegevens van het bedrijf in de or cursus verwerken. Dat is in mijn ogen pas echt maatwerk.

Modulaire OR Cursus

Eén van de or cursussen die op mijn website aangeboden worden is de modulaire or cursus. De modulaire cursus is een cursus waarbij je zelf kunt kiezen uit verschillende modules. Het is net geen maatwerkcursus, omdat ik geen bedrijfsgegevens in de modules kan verwerken. Daarom kost de modulaire cursus minder dan de maatwerkcursus.

Basiscursus OR

De basiscursus is de cursus die elk nieuw OR-lid zou moeten volgen. Het is een or cursus die de beginselen van het OR-lid zijn beslaat. Een hele brede cursus waarvoor je geen enkele voorkennis nodig hebt. Je kunt volledig blank aan deze cursus deelnemen. Na de cursus kun je als volwaardig OR-lid functioneren en weet je ontzettend veel van de rechten, plichten en taken van de ondernemingsraad.

Maatwerkcursus OR

De maatwerkcursus is net iets uitgebreider dan de modulaire cursus. Samen met jou bepalen wij het programma van de cursus. Er kunnen ook onderwerpen gekozen worden die niet in het lijstje van de modulaire cursus voorkomen. In de cursus kan ik de gegevens van de onderneming verwerken. Als je bijvoorbeeld kiest voor het leren van het beoordelen van de bedrijfscijfers. Dan kan ik de cijfers van de onderneming gebruiken bij de cursus. Je leert het beoordelen van de cijfers en beoordeelt tegelijk de cijfers van de onderneming. Twee vliegen in één klap.

*Webinar => De trainer maakt gebruik van een video-camera. De deelnemers kunnen de trainer op een beeldscherm zien en met de trainer praten of chatten. Iedere deelnemer kan vanuit zijn eigen woon- of werkruimte inloggen met zijn eigen computer, laptop, Macbook, tablet, iPhone of Android telefoon.

Voor trainingen bij jou op het bedrijf of in onder andere de volgende regio's: 's-Hertogenbosch, Alkmaar, Almere / Lelystad, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Delft, Den Haag, Den Bosch, Deventer, Dordrecht, Drachten, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerenveen, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Terneuzen, Tilburg, Utrecht, Veenendaal, Venlo, Westland, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle.