OR Cursus & Corona | OR Training & Corona

OR CURSUS & CORONA

OR Cursussen & Corona // OR Trainingen & Corona // OR Opleidingen & Corona

OR Cursus Logo

OR CURSUS & CORONA

OR Cursus kiest ervoor zelf haar verantwoordelijkheid te nemen en de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Daarom is OR Cursus op dit moment een voorstander van OR trainingen op afstand met behulp van video conferencing software, zoals bijvoorbeeld ZOOM. Het is ook mogelijk met behulp van een ander programma de cursus te volgen.

Het is mogelijk offertes voor fysiek gegeven OR cursussen op te vragen. Naar verwachting zullen er weer fysieke cursussen gegeven worden vanaf 1 juni 2021, of eerder als de besmettingsgraad dit toelaat.

Ga naar de pagina Online OR Cursussen voor een overzicht van OR trainingen die op afstand te volgen zijn.

Alle door de overheid ingestelde Corona maatregelen vind je op het volgende adres: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus .

De OR Cursussen