OR Cursus Financiën

OR Cursus Beoordelingen van Trustpilot
OR-CURSUS.com scoort 4,5 sterren bij Trustpilot, zie https://nl.trustpilot.com/review/or-cursus.com

Na het volgen van de OR cursus financiën kun je bedrijfscijfers beoordelen en op een goed niveau discussiëren met de financieel directeur. De cursus geef ik in heel Nederland bij jou op het bedrijf, op een andere locatie of op afstand door het houden van een webinar* (zie onder het formulier) en duurt één dag.

De cursus bevat in het kort:

  • Het lezen van een balans, een winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht
  • Theorie en praktijkcasus kredietwaardigheid
  • Theorie en praktijkcasus liquiditeit en solvabiliteit
  • Theorie en praktijkcasus rentabiliteit
  • Financiële kengetallen
  • Oefenen met kengetallen
  • Oefenen met het beoordelen van bedrijfscijfers

 

In-out company OR Cursus Financiën

Als meer dan 3 leden een basiscursus ondernemingsraad willen volgen dan is het opvragen van een vrijblijvende offerte interessant. Dit kan door het onderstaande formulier in te vullen. Je kunt zelf een locatie regelen, bijvoorbeeld bij jou op het bedrijf, of OR-CURSUS.com regelt in overleg een locatie voor je. De prijs ligt tussen € 100,= en € 239,= exclusief BTW per persoon. Hoe meer deelnemers, hoe lager de prijs per deelnemer. De laagste prijs is van toepassing als er 15 OR-leden deelnemen.

Open inschrijving OR Cursus Financiën

Als er 1, 2 of 3 leden deel willen nemen aan de basiscursus OR of je wilt kunnen sparren met leden van andere OR-en, dan is een inschrijving het meest interessant. Dit kan door eerst een offerte aan te vragen. Deze OR Cursus Financiën kost € 248,= exclusief BTW (€ 300,08 inclusief BTW) en wordt gehouden in Amersfoort. De prijs is inclusief een heerlijke lunch. Verder komen er geen kosten bij. De cursus wordt gegeven aan kleine groepen van 15 OR-leden of minder. De gemiddelde groep cursisten bestaat uit 10 OR-leden.

*Webinar => De trainer maakt gebruik van een video-camera. De deelnemers kunnen de trainer op een beeldscherm zien en met de trainer chatten.

Wil je meerdere cursussen volgen?

Als je naast de OR cursus financiën ook een andere OR cursus wilt volgen, dan is een modulaire cursus of een maatwerkcursus misschien een betere en voordeligere oplossing. Deze cursussen vind je op de pagina Modulaire OR Cursus en de pagina Maatwerk OR Cursus.

OR Cursus Financiën

Waarom een OR Cursus Financiën?

Een taak van de OR is op strategisch en bedrijfseconomisch gebied meedenken en adviseren. Om deze taak goed uit te kunnen oefenen heb je in ieder geval kennis van bedrijfscijfers nodig. Deze kennis doe je op door de OR Cursus Financiën te volgen.

Ondernemingsraden kunnen een adviesaanvraag over een reorganisatie, een fusie of bijvoorbeeld de verkoop van een bepaald onderdeel van de onderneming ontvangen. Het is belangrijk dat je het voorgenomen besluit ook cijfermatig kunt beoordelen. Want in woorden kan een voorgenomen besluit er heel mooi uit zien en heel logisch klinken, maar onderbouwen de cijfers dit ook? Na het volgen van de OR Cursus Financiën kun je bedrijfscijfers analyseren en een gefundeerd oordeel vormen.

Daarnaast bespreekt krachtens artikel 23 en 24 WOR de bestuurder tijdens de overlegvergadering de algemene gang van zaken met de ondernemingsraad. De bestuurder onderbouwt de algemene gang van zaken met behulp van jaarverslagen, kwartaalverslagen, managementrapportages, financiële analyses, begrotingen, budgetten, et cetera. Daarom is kennis en inzicht in financiële cijfers erg belangrijk voor een ondernemingsraad.

Direct inzicht in financiën onderneming

Wil je direct inzicht in de financiële staat van de onderneming? Dan is het mogelijk een offerte maatwerkcursus financiën aan te vragen. Dit kun je op de pagina maatwerkcursus doen door bij “Te behandelen onderwerpen:” financiën in te vullen. Ik behandel de theorie en gebruik daarbij de cijfers van de onderneming. Verder analyseren wij tijdens de cursus de cijfers van de onderneming. Aan het einde van de dag weet je hoe je in het vervolg zelf de cijfers kunt analyseren en heb je inzicht in de financiële staat van de onderneming.