OR Cursus Financiën | OR en Financieel Beleid | Financiële Cursus OR

OR CURSUS FINANCIEN

OR Training Financiën // OR Opleiding Financiën // Cursus Financiën Ondernemingsraad

OR Cursus Logo + Nominatie Beste Opleider Nederland

OR CURSUS FINANCIEN

Na het volgen van de OR cursus financiën kun je bedrijfscijfers beoordelen en op een goed niveau discussiëren met de financieel directeur. De cursus geef ik bij jou op het bedrijf, op een andere locatie of op afstand door het houden van een live online OR training en duurt één dag. 

BEOORDELINGEN GOOGLE


UITSTEKEND gebaseerd op meer dan 110 reviews!

De cursus bevat in het kort:

  • Het lezen van een balans, een winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht
  • Theorie en praktijkcasus kredietwaardigheid
  • Theorie en praktijkcasus liquiditeit en solvabiliteit
  • Theorie en praktijkcasus rentabiliteit
  • Financiële kengetallen
  • Oefenen met kengetallen
  • Oefenen met het beoordelen van bedrijfscijfers

Formulier vrijblijvende offerte OR Cursus Financiën

Wil je meerdere cursussen volgen?

Als je naast de OR cursus financiën ook een andere OR cursus wilt volgen, dan is een modulaire cursus of een maatwerkcursus misschien een betere en voordeligere oplossing. Deze cursussen vind je op de pagina Modulaire OR Cursus en de pagina Maatwerk OR Cursus.

OR Cursus Financiën

Waarom een OR Cursus Financiën?

Een taak van de OR is op strategisch en bedrijfseconomisch gebied meedenken en adviseren. Om deze taak goed uit te kunnen oefenen heb je in ieder geval kennis van bedrijfscijfers nodig. Deze kennis doe je op door de OR Cursus Financiën te volgen.

Ondernemingsraden kunnen een adviesaanvraag over een reorganisatie, een fusie of bijvoorbeeld de verkoop van een bepaald onderdeel van de onderneming ontvangen. Het is belangrijk dat je het voorgenomen besluit ook cijfermatig kunt beoordelen. Want in woorden kan een voorgenomen besluit er heel mooi uit zien en heel logisch klinken, maar onderbouwen de cijfers dit ook? Na het volgen van de OR Cursus Financiën kun je bedrijfscijfers analyseren en een gefundeerd oordeel vormen.

Daarnaast bespreekt krachtens artikel 23 en 24 WOR de bestuurder tijdens de overlegvergadering de algemene gang van zaken met de ondernemingsraad. De bestuurder onderbouwt de algemene gang van zaken met behulp van jaarverslagen, kwartaalverslagen, managementrapportages, financiële analyses, begrotingen, budgetten, et cetera. Daarom is kennis en inzicht in financiële cijfers erg belangrijk voor een ondernemingsraad.

Direct inzicht in financiën onderneming

Wil je direct inzicht in de financiële staat van de onderneming? Dan is het mogelijk een offerte maatwerkcursus financiën aan te vragen. Dit kun je op de pagina maatwerkcursus doen door bij “Te behandelen onderwerpen:" financiën in te vullen. Ik behandel de theorie en gebruik daarbij de cijfers van de onderneming. Verder analyseren wij tijdens de cursus de cijfers van de onderneming. Aan het einde van de dag weet je hoe je in het vervolg zelf de cijfers kunt analyseren en heb je inzicht in de financiële staat van de onderneming.