OR Cursus Arbo

Na het volgen van de OR Cursus Arbo weet je wat je als OR kunt ondernemen om gezond en veilig werken te waarborgen. De cursus geef ik in heel Nederland bij jou op het bedrijf of op een andere locatie en duurt één dag. Je kunt zelf een locatie regelen, bijvoorbeeld bij jou op het bedrijf, of OR-CURSUS.com regelt in overleg een locatie voor je. De prijs ligt tussen € 100,= en € 239,= exclusief BTW per persoon. Hoe meer deelnemers, hoe lager de prijs per deelnemer. De laagste prijs is van toepassing als er 15 OR-leden deelnemen.

De cursus bevat in het kort:

  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbowetgeving
  • De rol van de OR
  • Veiligheid en gezondheid
  • Milieu en welzijn
  • RI&E
  • Praktische oefeningen

Formulier vrijblijvende offerte OR Cursus Arbo

Wil je meerdere cursussen volgen?

Als je naast de OR Cursus Arbo ook een andere OR cursus wilt volgen, dan is een modulaire cursus of een maatwerkcursus misschien een betere en voordeligere oplossing. Deze cursussen vind je op de pagina Modulaire OR Cursus en de pagina Maatwerk OR Cursus.

OR Cursus Arbo

Waarom een OR Cursus Arbo?

Een taak van de OR is het bevorderen van en toezien op de naleving van alle regels die te maken hebben met gezond en veilig werken. Om deze taak goed uit te kunnen oefenen heb je in ieder geval kennis van de Arbo nodig. Deze kennis doe je op door de OR Cursus Arbo te volgen.

Ondernemingsraden kunnen een instemmingsverzoek van de bestuurder ontvangen die te maken heeft met gezond en veilig werken. Maar, hoe ga je dit verzoek behandelen? Want in woorden kan een voorgenomen besluit er heel mooi uit zien en heel logisch klinken, maar kan dit ook goed onderbouwd worden? Na het volgen van de cursus kun je een dergelijk instemmingsverzoek analyseren en een gefundeerd oordeel vormen.