OR Cursus Adviseren & Instemmen | OR Training Adviseren & Instemmen

OR Cursus Adviseren & Instemmen

OR Opleiding Adviseren & Instemmen // Ondernemingsraad Cursus Adviseren & Instemmen

OR Cursus Logo + Nominatie Beste Opleider Nederland

OR CURSUS ADVISEREN & INSTEMMEN

Door de OR Cursus Adviseren & Instemmen te volgen, leer je op een goede professionele manier te adviseren. Je verhoogt hiermee de effectiviteit van de ondernemingsraad en je krijgt meer respect van je bestuurder. Daardoor zal je meer invloed op de besluitvorming uit kunnen oefenen. En dat is waar elke ondernemingsraad naar streeft. De cursus geef ik bij jou op het bedrijf, op een andere locatie of op afstand door het houden van een online training. 

BEOORDELINGEN GOOGLE


UITSTEKEND gebaseerd op meer dan 110 reviews!

De OR Cursus Adviseren & Instemmen bevat in het kort:

  • Het adviestraject
  • Het instemmingstraject
  • De rol van de ondernemingsraad
  • Het adviesrecht
  • Het instemmingsrecht
  • Inhoudelijke beoordeling van een adviesaanvraag/instemmingsverzoek
  • Onderhandeling & het concept advies/concept instemming
  • Besluit & het definitief advies/instemming
  • Praktijkvoorbeelden
  • Praktijkoefeningen 

Formulier vrijblijvende offerte OR Cursus Adviseren & Instemmen