OR Cursus Adviseren & Instemmen | OR Training Adviseren & Instemmen

OR Cursus Adviseren & Instemmen

OR Opleiding Adviseren & Instemmen // Ondernemingsraad Cursus Adviseren & Instemmen

OR Cursus Logo

OR CURSUS ADVISEREN & INSTEMMEN

Door de OR Cursus Adviseren & Instemmen te volgen, leer je op een goede professionele manier te adviseren. Je verhoogt hiermee de effectiviteit van de ondernemingsraad en je krijgt meer respect van je bestuurder. Daardoor zal je meer invloed op de besluitvorming uit kunnen oefenen. En dat is waar elke ondernemingsraad naar streeft. De cursus geef ik in heel Nederland bij jou op het bedrijf, op een andere locatie of op afstand door het houden van een online training. De cursus is verkrijgbaar vanaf € 976,= (Ex BTW), de prijs is afhankelijk van diverse factoren, waaronder het aantal deelnemers.

De OR Cursus Adviseren & Instemmen bevat in het kort:

  • Het adviestraject
  • Het instemmingstraject
  • De rol van de ondernemingsraad
  • Het adviesrecht
  • Het instemmingsrecht
  • Inhoudelijke beoordeling van een adviesaanvraag/instemmingsverzoek
  • Onderhandeling & het concept advies/concept instemming
  • Besluit & het definitief advies/instemming
  • Praktijkvoorbeelden
  • Praktijkoefeningen 

Formulier vrijblijvende offerte OR Cursus Adviseren & Instemmen

Andere OR-cursussen

Mocht je liever een helemaal op maat gesneden cursus volgen, dan is de maatwerkcursus or de beste keuze. Een cursus die qua mogelijkheden tussen de maatwerkcursus en de basiscursus or in zit is de modulaire or cursus. Het verschil tussen de maatwerkcursus en de modulaire cursus is het feit dat ik bij de maatwerkcursus bedrijfsgegevens kan integreren met de cursus. Bij de modulaire cursus kan dit niet.