Modulaire Cursus Ondernemingsraad

Bij de modulaire cursus ondernemingsraad kun je als OR kiezen welke modules je wilt volgen.  Het alternatief voor de maatwerkcursus ondernemingsraad. Neem gerust contact met mij op als je vragen hebt.

Indicatie prijs modulaire cursus ondernemingsraad

Ter indicatie, de prijs voor één cursusdag is € 1.100,= en de prijs voor twee cursusdagen is € 1950,=.  De prijs is afhankelijk van de gekozen modules en de cursustijd. De definitieve prijs ontvang je per offerte. De prijzen zijn exclusief BTW.

Formulier vrijblijvende offerte modulaire cursus ondernemingsraad

cursus ondernemingsraad

De modules van de modulaire cursus ondernemingsraad in het kort

OR opgericht, en nu?

Heb je de ondernemingsraad net opgericht? Maar je hebt bijvoorbeeld nog geen reglement, geen voorzitter, geen secretaris en verder nog niets geregeld. Dan is dit de te volgen module. Deze module is meer op de te verrichten handelingen gericht.

Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Eigenlijk is dit de basis voor elk OR-lid. Je leert alle ins en outs van de WOR. Op structurele wijze wordt eerst de theorie van de WOR behandeld en daarna volgen praktijkvoorbeelden en of praktijkoefeningen.

Fusie

Is te verwachten dat er op korte termijn een fusie plaats gaat vinden? Dan is dit de te volgen module van de modulaire cursus ondernemingsraad. Je leert wat er allemaal komt kijken bij een fusie. Van de beoordeling van het due diligence rapport tot aan het sociaal plan. Een niet te missen module als je met een fusie te maken krijgt.

Reorganisatie

Een reorganisatie is vaak niet prettig voor werknemers. Het brengt een hoop onrust met zich mee. Je leert onder andere wat de valkuilen van reorganisaties zijn in deze module.  Want helaas lees ik maar al te vaak dat ongeveer 80% van de reorganisaties geen succes is. Laat de reorganisatie van de onderneming waar je OR-lid van bent een succes worden, door de kennis die je op hebt gedaan bij deze module van de modulaire cursus ondernemingsraad.

Na het volgen van de module kun je een reorganisatie beoordelen en de gevolgen voor de werknemers beperken.

Pensioen

Veel ondernemers zijn bezig met het wijzigen van de pensioenregeling. Zij willen vaak over naar een beschikbare premieregeling. Ondernemers willen graag de kosten beheersen en dat begrijp ik. Maar vaak schieten werknemers er behoorlijk bij in omdat zij niet in kunnen zien wat de verandering nu echt inhoudt. Na het volgen van de cursus krijg je een goed inzicht in de werkelijke achteruitgang en heb je genoeg bagage om de onderhandeling met de ondernemer professioneel aan te gaan.

Sociaal plan

Na het volgen van deze module kun je met behulp van een template een sociaal plan schrijven. Aan de hand van de template behandel ik de onderwerpen en de vragen die ontstaan tijdens het opstellen van een sociaal plan. Een sociaal plan is erg belangrijk bij bijvoorbeeld een reorganisatie of een fusie. Je kunt met een sociaal plan de gevolgen voor de werknemers aanzienlijk beperken.

Rechten OR

Als je de module WOR hebt gekozen, dan is deze module overbodig. Dit is namelijk een korte module over de rechten van de ondernemingsraad. En is een onderdeel van de WOR module.

Na het volgen van deze module van de modulaire cursus ondernemingsraad ben je compleet op de hoogte van de rechten van de OR. Rechten zoals het adviesrecht, instemmingsrecht, het initiatiefrecht, het informatierecht en andere minder bekende rechten van de ondernemingsraad. Je hebt niet alleen de kennis opgedaan, maar kan deze kennis ook in de praktijk uitoefenen.

Taken OR

Voor deze module geldt hetzelfde. Het is een korte module over de taken van een OR.

Je kunt deze module kiezen als je bijvoorbeeld wel een behoorlijke kennis van de WOR hebt, maar toch meer wilt weten over de taken. Want ik begrijp het als je wel eens twijfelt of een bepaalde casus wel tot je taak behoort. Het wordt helemaal duidelijk als je deze module van de modulaire cursus ondernemingsraad hebt bijgewoond.

Vergaderen

Geen ervaring met vergaderingen houden? Vergaderskills verbeteren? Dan is dit de aangewezen module.

Op een goede efficiënte manier vergaderen is een kunst. Een vergadering voorzitten al helemaal. Je moet ervoor zorgen dat de vergadering orderlijk verloopt, er genoeg tijd aan elk onderwerp besteed wordt en iedereen moet gehoord worden. Een hele taak voor zowel de voorzitter als de andere OR-leden. Aangezien OR-leden vaak moeten vergaderen is dit een niet te missen module.

Onderhandelen

Verwacht je stevig te moeten onderhandelen met de ondernemer? Na het volgen van deze module ken je alle tips en tricks met betrekking tot onderhandelen.

Vaak zijn leden van de directie goed onderlegd in het onderhandelen. Voor hen is het een bijna dagelijkse bezigheid. Zij sluiten vaak contracten waarover onderhandeld is. Daarom is het erg belangrijk dat je als OR-lid een goede kennis van onderhandelen hebt. Want, geloof mij, je laat een hoop liggen als je geen goede onderhandelaar bent.

Communicatie met achterban

Na het volgen van deze module weet je welke verplichtingen je hebt met betrekking tot het communiceren met je achterban. Verder leer je hoe je het best met de achterban kan communiceren. Het is ontzettend belangrijk dat je op een goede manier met de achterban communiceert. Soms heb je namelijk je achterban nodig om de ondernemer te overtuigen van jouw gelijk.

Beoordeling bedrijfscijfers

De beoordeling van bedrijfscijfers is vaak aan de orde. Hoe vaak zegt een ondernemer niet dat hij een bepaalde beslissing moet nemen vanwege de cijfertjes? Het is op zo’n moment belangrijk dat je deze bedrijfscijfers goed kunt beoordelen. Dat leer je door deze module te volgen.

De ondernemer verstrekt, als het goed is, periodiek bedrijfscijfers. Als je deze cijfers goed analyseert, kun je bepaalde voorgenomen besluiten aan zien komen en erop anticiperen. Je zou zelfs oplossingen voor problemen kunnen indienen middels het initiatiefrecht voordat je bijvoorbeeld een adviesaanvraag van de ondernemer hebt ontvangen. Dan dwing je respect af bij de ondernemer. Mits dit initiatief goed onderbouwd is, anders kan het juist het verkeerde effect hebben.

RI&E

RI&E is een continu proces. In dit proces kan de ondernemingsraad een belangrijke rol spelen. Na het volgen van deze module heb je kennis van RI&E en de rol die je kunt spelen.

RI&E is ontzettend belangrijk. Het is de tool om het gezond en veilig werken te waarborgen. Daarom zul je als OR bovenop de RI&E moeten zitten. Want het zal niet de eerste keer zijn dat er een mooi actieplan is gemaakt, maar dat de uitvoering op zich laat wachten. Eigenlijk ben je een beetje de waakhond van het gezond en veilig werken. Een grote verantwoordelijkheid.

Wat is het verschil tussen de modulaire cursus ondernemingsraad en de maatwerkcursus?

Bij de maatwerkcursus kan ik gegevens van het bedrijf verwerken in de cursus en bij de modulaire cursus ondernemingsraad niet. Als je bijvoorbeeld kiest voor de module pensioen, dan leer ik je alles wat je als OR-lid moet weten over pensioen. Maar bij maatwerk kan ik bijvoorbeeld een adviesaanvraag pensioen in de behandeling van de stof meenemen. Of als je wilt leren bedrijfscijfers te beoordelen dan kan ik bij de maatwerkcursus de bedrijfscijfers van jouw werkgever behandelen en bij de modulaire cursus gebruik ik de bedrijfscijfers van een fictieve onderneming.