Cursus Arbo Ondernemingsraad | Arbo Training OR | Cursus Arbo OR | OR Trainingen Arbo

CURSUS ARBO ONDERNEMINGSRAAD

OR Cursus Arbo // Arbo Cursus OR // Arbo Training Ondernemingsraad // Arbowet Cursus Ondernemingsraad // Cursus OR Arbo // OR Arbo Training

OR Cursus Logo + Nominatie Beste Opleider Nederland

OR CURSUS ARBO

Na het volgen van de cursus arbo ondernemingsraad weet je wat je als OR kunt ondernemen om gezond en veilig werken te waarborgen. De arbo training OR geef ik bij jou op het bedrijf, op een andere locatie of op afstand door het houden van een live online cursus arbo OR en duurt één dag. Je kunt zelf een locatie regelen, bijvoorbeeld bij jou op het bedrijf, of OR-CURSUS.com regelt in overleg een locatie voor je.

BEOORDELINGEN GOOGLE


UITSTEKEND gebaseerd op meer dan 110 reviews!

De cursus bevat in het kort:

 • De OR en arbeidsomstandigheden
 • Taak en bevoegdheden van de OR
 • De rol van de arbocommissie
 • Arbowetgeving
 • Arbobeleid
 • Praktijkcasus verzuimanalyse
 • De rol van de OR
 • De Risico-Inventarisatie-Evaluatie (RI&E)
 • Beoordelen van een RI&E
 • Verzuim- en re-integratiebeleid
 • Praktische oefeningen

Formulier vrijblijvende offerte OR Cursus Arbo

Programma OR Cursus Arbo in pdf


Wil je meerdere cursussen volgen?

Als je naast de OR Cursus Arbo ook een andere OR cursus wilt volgen, dan is een modulaire cursus of een maatwerkcursus misschien een betere en voordeligere oplossing. Deze cursussen vind je op de pagina Modulaire OR Cursus en de pagina Maatwerk OR Cursus.

Cursus Arbo Ondernemingsraad | Arbo Training OR

De opbouw van de Cursus Arbo Ondernemingsraad

Bij deze arbo training OR ga ik ervan uit dat je geen voorkennis hebt van de arbowetgeving. Daarom kan iedereen aan deze cursus deelnemen. In de loop van de cursus ga ik steeds dieper op de stof in. Om uiteindelijk onder andere verzuimbeleid te kunnen analyseren en de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) te kunnen beoordelen.

Waarom een OR Cursus Arbo?

Een taak van de OR is het bevorderen van en toezien op de naleving van alle regels die te maken hebben met gezond en veilig werken. Om deze taak goed uit te kunnen oefenen heb je in ieder geval kennis van de Arbo nodig. Deze kennis doe je op door de OR Cursus Arbo te volgen.

Ondernemingsraden kunnen een instemmingsverzoek van de bestuurder ontvangen die te maken heeft met gezond en veilig werken. Maar, hoe ga je dit verzoek behandelen? Want in woorden kan een voorgenomen besluit er heel mooi uit zien en heel logisch klinken, maar kan dit ook goed onderbouwd worden? Na het volgen van de cursus kun je een dergelijk instemmingsverzoek analyseren en een gefundeerd oordeel vormen.